کلاهک

کیفیت بهترین تبلیغ است

جدول مشخصات کلاهک

کلاهک

 

قطر (mm)

ضخامت (mm)

موارد مصرف در ساختمان

63

*

B

90

*

B

125-110

*

B

 

لوله کشاورزی u-pvc

لوله
بازدید: 785

لوله فاضلابی u-pvc

لوله
بازدید: 826

لوله ناودانی u-pvc

لوله
بازدید: 1205

رابط دریچه بازدید

اتصالات
بازدید: 785

سیفون

اتصالات
بازدید: 851

تبدیل

اتصالات
بازدید: 794

سیفون کامل

اتصالات
بازدید: 1409

سه راه45 درجه

اتصالات
بازدید: 702