سه راه دریچه بازید 110-90

کیفیت بهترین تبلیغ است

جدول مشخصات سه راه دریچه بازید 110-90

سه راه دریچه بازید 110-90

 

قطر (mm)

ضخامت (mm)

موارد مصرف در ساختمان

110

3/2

BD/B

 

تبدیل

اتصالات
بازدید: 794

درپوش لوله(CAP)

اتصالات
بازدید: 1044

کلاهک H

اتصالات
بازدید: 1230

کلاهک

اتصالات
بازدید: 1198

سه راه45 درجه

اتصالات
بازدید: 702

سه راه90 درجه

اتصالات
بازدید: 738

کمربند تعمیری دو تکه 110

اتصالات
بازدید: 325