سیفون کامل

کیفیت بهترین تبلیغ است

جدول مشخصات سیفون کامل

سیفون کامل

 

قطر (mm)

ضخامت (mm)

موارد مصرف در ساختمان

63

3

B

90

3

BD/B

110

3/2

BD/B

125

3/2

BD/B

 

واشر زیر کاسه (توالت)

اتصالات
بازدید: 2417

چهارراه 45 درجه(W)

اتصالات
بازدید: 729

سه راه دریچه بازید 110-90

اتصالات
بازدید: 1192

کلاهک

اتصالات
بازدید: 1197

رابط دریچه بازدید

اتصالات
بازدید: 785

سه راه45 درجه

اتصالات
بازدید: 702

کمربند تعمیری دو تکه 110

اتصالات
بازدید: 325

لوله کشاورزی u-pvc

لوله
بازدید: 785