رابط تنظیم فرنگی

کیفیت بهترین تبلیغ است

جدول مشخصات رابط تنظیم فرنگی

رابط تنظیم فرنگی

 

قطر (mm)

ضخامت (mm)

موارد مصرف در ساختمان

110-90

3/2

BD/B

 

زانوی 45 درجه

اتصالات
بازدید: 759

سیفون

اتصالات
بازدید: 851

رابط تنظیم فرنگی

اتصالات
بازدید: 2998

درپوش اتصالات

اتصالات
بازدید: 761

لوله ناودانی u-pvc

لوله
بازدید: 1205

کلاهک H

اتصالات
بازدید: 1230

سه راه دریچه بازید 110-90

اتصالات
بازدید: 1192

سه راه45 درجه تبدیلی

اتصالات
بازدید: 697