معرفی آزمایشگاه  نگاه نگین

شرکت نگاه نگین در سال1395  بدلیل  نبودن آزمایشگاه آکرودیته در زمینه لوله های محافظ صلب عایق (استاندارد 21-11215 ) در استان اصفهان  و رفع نیاز تولید کننده های لوله های برقی استان، تصمیم گرفت که  آزمایشگاه نگاه نگین  را با دامنه کاری استاندارد 21-11215 تاسیس کند. ازاینرو  با اختصاص دادن  فضای کافی و استفاده از آخرین تجهیزات و تکنولوژی های  آزمایشگاهی و بکارگیری افراد متخصص  موفق به دریافت گواهینامه آزمایشگاه آکرودیته به شماره ثبت 3580 گردید و مفتخریم اعلام نماییم با ارتقا سطح کیفی ،کمی،تخصصی و فنی آزمایشگاه  و چند دوره ممیزی از طرف اداره استاندارد هم اینک  برای اولین بار دراستان اصفهان قادر به تست لوله های برقی  صلب عایق هادی  بوده  و در لیست آزمایشگاه های معتبر استاندارد قرار گرفته ایم.

خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه نگاه نگین دارای گواهینامه تایید صلاحیت 3580 از اداره استاندراد اصفهان در زمینه تست لوله های صلب محافظ عایق استاندارد 21-11215 تلاش می کند با آزمون های استاندارد های ملی ایمنی و عملکرد محافظ های هادی را افزایش دهد.در راستای رسیدن به ارتقا سطح استاندارد های ملی و حصول اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی ،نمونه لوله های صلب محافظ شرکت های تولید کننده در حوزه استاندارد 21-11215 را برای انجام آزمون به این مرکز آزمایشگاهی ارسال شده و بدیهی است نتایج در اسرع وقت به آن شرکت محترم ارسال خواهد شد .

 

فهرستی از آزمون های مربوط به لوله های محافظ هادی برقی  UPVC به شرح ذیل می باشد:

ردیف

آزمون ها

شماره استاندارد

1

آزمون ابعادی(قطر داخلی و خارجی)

11215-21

2

آزمون مکانیکی(به هم فشردن ،ضربه،خمش،استقامت کششی)

11215-21

3

آزمون دمایی(گرمایش، آتش)

11215-21

4

آزمون الکتریکی(استقامت دی الکتریکی،مقاوت عایقی)

11215-21

5

آزمون IP30

11215-21

 

خدمات آموزشی

آزمایشگاه نگاه نگین با توجه به تاثیر دانش فنی بر ارتقا سطح کیفی محصولات، در سال 1395 تصمیم گرفت بدلیل نبودن مرکز آموزش لوله های برقی صلب محافظ ( استاندارد 21-11215) برای  کارشناسان واحدهای تولید کننده لوله برقی استان اصفهان که  مجبور بودند برای آموزش به سایر استان ها مراجعه کنند،برای اولین بار در استان اصفهان کارگاه دوره آموزشی استاندارد 21-11215 در راستای استاندارد با ارائه گواهینامه معتبر برگزار کند و آماده ارائه خدمات به متقاضیان و کارشناسان خواهیم بود .